Cartea “Sufletul dupa moarte” – de Ieromonah Serafim Rose

 

Descarca “Sufletul dupa moarte” – de Ieromonah Serafim Rose

Experiente contemporane „dupa moarte” in lumina invataturii ortodoxe despre viata de dincolo
Autorul traducerii din limba engleză: prof. Graţia Lungu-Constantineanu

Traducere revizuită după The Soul after Death, by Fr. Seraphim Rose, Saint Herman of Alaska Brotherhood, 1998, Platina, California

CUPRINS:

Prefaţă … 13
Capitolul I: Unele aspecte ale experienţelor contemporane … 17
1. Experienţa „în afara trupului” … 22
2. Întâlnirea cu alţii … 26
3. „Fiinţa de lumină” … 33

Capitolul II: Învăţătura ortodoxă despre îngeri … 36

Capitolul III: Arătări ale îngerilor şi ale dracilor la ceasul morţii … 45

Capitolul IV: Experienţa contemporană a „raiului” … 55

Capitolul V: Sălaşul din văzduh al duhurilor … 63
1. Firea cea dintâi a omului … 63
2. Căderea omului … 64
3. Legătura cu duhurile căzute … 65
4. Deschiderea simţurilor … 67
5. Primejdia legăturii cu duhurile … 70
6. Câteva sfaturi practice … 71
Concluzii … 72

Capitolul VI: Vămile văzduhului … 75
1. Cum să înţelegem vămile … 76
2. Mărturia Patristică despre vămi … 80
3. Vămile în Vieţile sfinţilor … 84
4. O experienţă a vămilor din zilele noastre … 87
5. Experienţele vămilor trăite înainte de moarte … 90
6. Judecata particulară … 92
7. Vămile: o piatră de încercare a adevăratei experienţe de după moarte … 93
8. Învăţătura Episcopului Teofan Zăvorâtul despre vămile văzduhului … 94

Capitolul VII: Experienţele „în afara trupului” în literatura ocultă … 96
1. Cartea tibetană a morţilor … 97
2. Scrierile lui Emanuel Swedenborg … 99
3. „Planul astral” al teosofiei … 103
4. „Proiecţia astrală” … 105
5. „Călătoria astrală” … 110
6. Concluzii despre sălaşul „din afara trupului” … 119
Notă asupra reîncarnării … 126

Capitolul VIII: Experienţele creştine adevărate ale raiului … 132
1. „Locul lucrărilor” raiului şi iadului … 132
2. Experienţele creştine ale raiului … 136
3. Însuşirile adevăratei experienţe a raiului … 144
Notă despre vedeniile iadului … 147

Capitolul IX: Înţelesul experienţelor contemporane de „după moarte” … 153
1. Ce „mărturisesc” experienţele de astăzi … 153
2. Legătura cu ocultismul … 155
3. Teoria ocultă a cercetătorilor din zilele noastre … 160
4. „Vestea” adusă de experienţele de „după moarte” de astăzi … 163
5. Purtarea creştină faţă de moarte … 167

Capitolul X: Scurtă învăţătură ortodoxă despre soarta sufletului după moarte … 175
Viaţa după moarte de Arhiepiscopul Ioan Maximovici … 176
Începutul vederii duhovniceşti … 178
Întâlniri cu duhurile … 179
Primele două zile după moarte … 180
Vămile văzduhului … 187
Cele patruzeci de zile … 184
Starea sufletelor până la Judecata de Apoi … 185
Rugăciunea pentru morţi … 187
Ce putem face pentru morţi … 189
Învierea trupului … 191

Anexa I: Învăţătura ortodoxă a Sfântului Marcu al Efesului despre starea sufletelor după moarte … 193
Omilia întâi: Împotriva doctrinei catolice a purgatoriului … 195
Din cea de a doua omilie împotriva purgatoriului … 206

Anexa II: Unele răspunsuri ortodoxe recente la consideraţiile de faţă despre viaţa după moarte … 209
1. Taina morţii şi dincolo de ea de Părintele Ambroise Fontrier ….209
2. Marele război dintre credincioşi şi necredincioşi de Photios Kontoglou … 210
3. O întoarcere din moarte în Grecia contemporană de Arhimandritul Ciprian … 214
4. „Morţii” se arată în Moscova contemporană de Preot Dimitri Dudko … 216

Anexa III: Răspuns unei critici … 220
1. „Nepotrivirile” din literatura ortodoxă cu privire la sufletul după moarte … 222
2. Există vreo experienţa „în afara trupului” sau o„altă lume” în care sălăşluiesc sufletele? … 226
3. Sufletul „doarme” după moarte? … 229
4. Vămile văzduhului sunt „închipuite”? … 232

Concluzii … 245
Rugăciune pentru neortodocşi … 250
1. Rugăciunea creştinilor ortodocşi pentru cei care au murit fără credinţă ortodoxă … 250
2. Cum se pot ruga creştinii ortodocşi pentru creştinii neortodocşi de Mitropolitul Iosif de Petrograd … 250

Anexă la ediţia a doua … 254
Despre autor … 263
Bibliografie … 270
Index … 278

Lasa un comentariu